Tổng số văn bản : 245

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
357/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Chuẩn bị tham luận tại Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh 10/10/2012
347/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Triển khai các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Công đoàn năm 2012 05/10/2012
339/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Lấy ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ CĐVN tại Đại hội CĐ cấp trên cơ sở 02/10/2012
153/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Ban hành Quy chế khen thưởng hoạt động Công đoàn Quảng Ninh 10/07/2012
02/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Nguyễn Ngọc Rậu Quyết định Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động "Quỹ Mái ấm công đoàn" 03/01/2007