Tổng số văn bản : 253

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
81/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch PCT Nguyễn Văn Hòa Kế hoạch tổ chức Phổ biến và tư vấn pháp luật năm 2013 11/03/2013
CTr-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Chương trình Đỗ Thị Lan Ba Chương trình lớn của Đại hội1. Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, giai đoạn 2013-2018.2. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới3.  Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể trong doanh nghiệp giai đoạn 2013-2018 28/02/2013
50/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Đỗ Thị Lan Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại các cấp Công đoàn trong tỉnh. 25/01/2013
465/CV-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn PCT LĐLĐ tỉnh - Lại Văn Chiến Triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT Tết Dương lịch và Tết Quý tỵ năm 2013 25/12/2012
456/CV-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn PCT LĐLĐ tỉnh - Lại Văn Chiến Tổ chức Lễ tưởng niệm cho CNLĐ tử nạn trong LĐSX 20/12/2012
10/HD-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn PCT Thường trực - Nguyễn Văn Hòa Tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2012 15/11/2012
393/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Tổ chức triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XI 14/11/2012
384/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch PCT Thường trực - Nguyễn Văn Hòa Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua Chào mừng kỉ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 02/11/2012
357/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Chuẩn bị tham luận tại Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh 10/10/2012
347/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Triển khai các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Công đoàn năm 2012 05/10/2012
339/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Lấy ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ CĐVN tại Đại hội CĐ cấp trên cơ sở 02/10/2012
153/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Ban hành Quy chế khen thưởng hoạt động Công đoàn Quảng Ninh 10/07/2012
02/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Nguyễn Ngọc Rậu Quyết định Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động "Quỹ Mái ấm công đoàn" 03/01/2007