Tổng số văn bản : 246

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
384/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch PCT Thường trực - Nguyễn Văn Hòa Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua Chào mừng kỉ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 02/11/2012
357/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Chuẩn bị tham luận tại Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh 10/10/2012
347/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Triển khai các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Công đoàn năm 2012 05/10/2012
339/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Lấy ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ CĐVN tại Đại hội CĐ cấp trên cơ sở 02/10/2012
153/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Chủ tịch - Đỗ Thị Lan Ban hành Quy chế khen thưởng hoạt động Công đoàn Quảng Ninh 10/07/2012
02/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Nguyễn Ngọc Rậu Quyết định Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động "Quỹ Mái ấm công đoàn" 03/01/2007