Tổng số văn bản : 246

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
381/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Thị Ninh Hường V/v báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 06/11/2017
11/HD-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Trần Danh Chức Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 03/11/2017
313/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Cao Thượng V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II 06/09/2017
40/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 Trung ương 6, khóa X của Đảng; 04 chương trình công tác trọng tâm Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh. 03/08/2017
41/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Khảo sát, tổng hợp số liệu thống kê phục vụ xây dựng các Báo cáo Đại hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW khóa X của Đảng; tổng kết 4 chương trình nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh. 03/08/2017
274/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức V/v lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên tham gia dự thảo Báo cáo của BCH - LĐLĐ tỉnh khoá XII tại Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh 03/08/2017
257/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức Về việc triển khai Đề án "Giải thể công đoàn giáo dục cấp huyện" 14/07/2017
246/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Thị Ninh Hường V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo (lần 1) của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII tại Đại hội XIII và dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII 07/07/2017
33/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Đỗ Thị Ninh Hường Triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tại Cơ quan LĐLĐ tỉnh và các đơn vị trực thuộc 28/06/2017
07/HD-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Trần Danh Chức Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 31/05/2017
200/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Cao Thượng Về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2017. 30/05/2017
Tài liệu tập huấn công tác tổ chức Đại hội LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 26/04/2017
159/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Thị Ninh Hường Tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 21/04/2017
151/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh 17/04/2017
20/KHLT-LĐLĐ-CĐTKSVN LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch liên tịch Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong công nhân, viên chức, lao động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh, Đại hội V Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 03/04/2017
19/KHLT-LĐLĐ-BQN LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết về Đề tài "Công nhân và Công đoàn" Trên Báo Quảng Ninh lần thứ 2, năm 2017 29/03/2017