Tổng số văn bản : 253

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
15/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Trần Danh Chức Về việc giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 cho các Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành 23/01/2018
07/CTr-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Chương trình Trần Danh Chức Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh 29/12/2017
66/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2018 "Vì quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn" 29/12/2017
65/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch phát động thi đua trong CNVCLĐ Quảng Ninh - năm 2018 29/12/2017
19/NQ-BCH LĐLĐ tỉnh QN Nghị Quyết Trần Danh Chức Nghị quyết của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2018 19/12/2017
62/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 15/12/2017
63/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch tổ chức "Tết sum vầy năm 2018" 15/12/2017
381/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Thị Ninh Hường V/v báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 06/11/2017
11/HD-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Trần Danh Chức Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 03/11/2017
313/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Cao Thượng V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II 06/09/2017
40/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 Trung ương 6, khóa X của Đảng; 04 chương trình công tác trọng tâm Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh. 03/08/2017
41/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Khảo sát, tổng hợp số liệu thống kê phục vụ xây dựng các Báo cáo Đại hội; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW khóa X của Đảng; tổng kết 4 chương trình nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh. 03/08/2017
274/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức V/v lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên tham gia dự thảo Báo cáo của BCH - LĐLĐ tỉnh khoá XII tại Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh 03/08/2017
257/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức Về việc triển khai Đề án "Giải thể công đoàn giáo dục cấp huyện" 14/07/2017
246/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Thị Ninh Hường V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo (lần 1) của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII tại Đại hội XIII và dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII 07/07/2017
33/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Đỗ Thị Ninh Hường Triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tại Cơ quan LĐLĐ tỉnh và các đơn vị trực thuộc 28/06/2017