Tổng số văn bản : 253

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
07/HD-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Trần Danh Chức Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 31/05/2017
200/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Cao Thượng Về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2017. 30/05/2017
Tài liệu tập huấn công tác tổ chức Đại hội LĐLĐ tỉnh QN Hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 26/04/2017
159/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Đỗ Thị Ninh Hường Tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 21/04/2017
151/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Trần Danh Chức Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh 17/04/2017
20/KHLT-LĐLĐ-CĐTKSVN LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch liên tịch Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong công nhân, viên chức, lao động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh, Đại hội V Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 03/04/2017
19/KHLT-LĐLĐ-BQN LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết về Đề tài "Công nhân và Công đoàn" Trên Báo Quảng Ninh lần thứ 2, năm 2017 29/03/2017
16/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt trong CNVCLĐ, Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kì 2018-2023 27/03/2017
14/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch Triển khai phần mềm Quản lý Thi đua, Khen thưởng Công đoàn 10/03/2017
12/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch tổ chức đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kì 2018-2023 08/03/2017
41-QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Trần Danh Chức Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kì 2018-2023 08/03/2017
42/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Trần Danh Chức Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng ninh, nhiệm kỳ 2018-2023 08/03/2017
13/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức “Ngày Hội văn hóa thể thao - Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ninh Lần thứ V” - Năm 2017 08/03/2017
12/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch Tổ chức Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2018-2023 08/03/2017
79/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Lại Văn Chiến V/v Lựa chọn sản phẩm tham gia Chương trình "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam" lần thứ II, năm 2017 08/03/2017
13/KH-LĐLĐ Quốc Hội Kế hoạch Trần Danh Chức Kế hoạch Tổ chức "Ngày Hội văn hóa thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh Lần thứ V" năm 2017 08/03/2017