liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh

quangninh federation of labour

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh


Một góc Trụ sở Cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

1. Chức năng:

Là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch công tác của LĐLĐ tỉnh phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; Chính sách pháp luật của Nhà nước, Tổng Liên đoàn và chức năng của tổ chức công đoàn; Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, tổng kết phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu nắm vững chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của Công đoàn, CNVC, LĐ. Đề xuất với Ban Thường vụ về chủ trương kế hoạch chỉ đạo thực hiện, chuẩn bị các văn bản hướng dẫn triển khai đến các cấp Công đoàn, CNVC, LĐ; Tổ chức các hoạt động, các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

– Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết thực hiện chủ trương công tác đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thông qua. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.

– Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn và theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành.

– Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động của BCH, BTV; Quản lý tài sản, hoạt động kinh tế và ngân sách công đoàn.

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

Thư viện video

thư viện hình ảnh

tủ sách pháp luật điện tử

No data was found

hỏi đáp pháp luật

No data was found
No data was found

liên kết

bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mọi công dân

thống kê truy cập

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY: