liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh

quangninh federation of labour

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

Công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: nhìn từ góc độ của tổ chức công đoàn

Với quan điểm chỉ đạo “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 là bồi dưỡng, giới thiệu 10.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xét kết nạp Đảng, trong đó mỗi năm giới thiệu ít nhất 2.000 đảng viên.

CNVCLĐ thành phố Hạ Long nhận giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng năm 2022.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, hằng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch định hướng tuyên truyền trong năm triển khai tới các cấp công đoàn, trong đó có các nội dung liên quan đến việc bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú  cho Đảng xem xét kết nạp; thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho đoàn viên công đoàn. Cùng với đó là việc ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo đó đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học và làm theo Bác” và tổ chức đợt cao điểm giới thiệu đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về số đoàn viên, CNVCLĐ được kết nạp) trong dịp tháng 5 – Tháng Công nhân, tháng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm.

Thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Kết luận số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quy định số 288-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty; Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới … và các văn bản của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo liên quan đến công tác phát triển đảng viên tới các cấp công đoàn và trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Kết quả bước đầu…

Hiện nay, lực lượng CNLĐ làm việc trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh là trên 75.000 người, từ năm 2020 – 2022, số đảng viên là đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp đảng là 7.109 người; trong đó có 4.656 đảng viên được các Công đoàn cơ sở do LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và được kết nạp đảng. Tuy nhiên, chỉ có 750 là đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, gồm: nữ 258 người; là lãnh đạo quản lý 30 người; CNLĐ trực tiếp 679 người. Hiện số lượng công nhân, lao động là đảng viên trong các DN khu vực ngoài quốc doanh chỉ chiếm khoảng 10% tổng số công nhân, lao động đang làm việc trong khu vực này.

Nhận thức của các cấp, các ngành, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể; phát triển đảng viên trong doanh nghiệp được quan tâm và nâng lên. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn tham gia tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp, đơn vị, địa phương.

Tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước cơ bản thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo tuyên truyền, vận động đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, nhiều chi bộ đảng đã thể hiện được sự đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua các khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19; tổ chức các hoạt động tập huấn, học tập phổ biến các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt, giao lưu, tạo sự gắn kết giữa chính quyền, địa phương với doanh nghiệp. Tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp đóng góp tích cực trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt nội quy, quy định, đề cao tuân thủ pháp luật trong thực hiện các hoạt động, xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, cũng như nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội…

Các cấp Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phát hiện và giới thiệu đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có CNLĐ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; đã tích cực phối hợp, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; thực hiên có hiệu quả các hoạt động đồng hành, hỗ trợ cùng đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết quyền lợi cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 bùng phát và thời điểm kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Các chi bộ đảng, công đoàn cơ sở và đảng viên, đoàn viên khu vực ngoài nhà nước đã có nhiều sáng tạo, xây dựng các mô hình, cách làm hay để hỗ trợ doanh nghiệp, được nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, chia sẻ khó khăn cùng người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Thực tế còn nhiều khó khăn

 Nhìn vào thực tế đó, có thể thấy công tác phát triển đảng viên trong CNLĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều kết quả tích cực nhưng chưa đạt được con số như kỳ vọng và còn gặp nhiều khó khăn. Để nhằm làm rõ thực trạng đó, vừa qua, tại TP Hạ Long, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội thảo chuyên đề phát triển đảng viên trong công nhân lao động ( CNLĐ) các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN), đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chào mừng kỷ niệm  công 60 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963-2023).

 Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến nêu lên thực trạng của công tác phát triển Đảng trong CNLĐ tại các đơn vị cơ sở, phân tích các yếu tố, nguyên nhân tác dẫn đến sự khó khăn cho công tác phát triển đảng trong CNLĐ từ cả những yếu tố chủ quan và khách quan: do CNLĐ làm việc theo ca kíp, không có nhiều thời gian tham gia các cuộc học tập, quán triệt nghị quyết và các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nhận thức chính trị của phần lớn CNLĐ còn hạn chế, ít quan tâm hoặc ngại tham gia hoạt động chính trị, chưa có ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên, một phần do gánh nặng cuộc sống, thu nhập, lo ngại ảnh hưởng đến thời gian lao động, cũng như gặp trở ngại từ phía chủ doanh nghiệp. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nên không muốn thành lập, chưa quan tâm đến hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp…; ngoài nhà nước. Không có cán bộ chuyên trách công tác đảng, trong khi các thủ tục hành chính của công tác Đảng rất chặt chẽ.

Đồng chí Tô Xuân Thao, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội thảo..

Từ những nguyên nhân, hạn chế đó, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp, cách làm hay để phát triển đảng viên trong CNLĐ các KCN, CCN, đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh như: tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy từ Đảng ủy đến cơ sở về công tác phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; tích cực tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người lao động các chủ trương, quan điểm của Đảng về tăng cường công tác xây dựng Đảng; quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đặc biệt là bí thư cấp ủy trong doanh nghiệp. Tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có đông CNLĐ cần biệt phái cán bộ có trình độ, chuyên môn làm công tác Đảng. Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, nhưng có tổ chức Công đoàn, thì cấp ủy nơi đó phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp các tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng. Phát hiện, giới thiệu đảng viên ưu tú đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người lao động…Để tiếp tục phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, một số đại biểu cho rằng, chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, qua đó gắn kết hơn giữa doanh nghiệp với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể.

Theo đ/c Tô Duy Tòng – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Quảng Yên, nơi đang đón những dòng công nhân, lao động chuyển đến nhờ sự xuất hiện liên tục của các DN trong các KCN thì cần nghiên cứu, linh hoạt thời gian, địa điểm học tập, phương pháp giảng dạy…đối với các lớp học cảm tình đảng để phù hợp với điều kiện của công nhân, lao động. Bởi, thời gian làm việc của người lao động tại các doanh nghiệp rất eo hẹp, lại làm việc theo ca khác nhau

Đ/c Bùi Đức Tùng, CTCĐ Chi nhánh Yazaky Hải Phòng tại Quảng Ninh cho rằng: “Doanh nghiệp càng hoạt động hiệu quả thì chủ doanh nghiệp càng quan tâm phát triển các tổ chức đoàn thể”.

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến, Công đoàn Bệnh viện đa khoa Toàn Tâm, TX Đông Triều cho biết: hiện nay doanh nghiệp của mình chưa có và rất mong muốn thành lập được chi bộ Đảng, đồng chí cũng cho biết quan điểm rằng yếu tố cần nhất để phát triển tổ chức Đảng trong DN tư nhân là sự ủng hộ của người sử dụng lao động và sự đồng thuận của cán bộ NLĐ trong đơn vị.

Giải pháp từ phía tổ chức Công đoàn

Nhìn từ góc độ của tổ chức Công đoàn, có thể khẳng định việc xây dựng tổ chức Đảng cần kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng tổ chức Công đoàn và lực lượng nòng cốt, cốt cán trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhất là trong thời điểm hiện nay. Cần thống nhất quan điểm chỉ đạo “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn”, đồng thời xác định công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các cấp công đoàn cần chủ động xây dựng kế hoạch gặp gỡ, động viên, lắng nghe các doanh nghiệp bày tỏ nguyện vọng đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc vận động thành lập các tổ chức đảng đồng thời gắn với việc hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh. Củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kết nạp đảng viên và quản lý tốt đội ngũ đảng viên ở những chi bộ đã thành lập.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn toàn tỉnh tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động, thực trạng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên ưu tú dự nguồn kết nạp Đảng ở các loại hình doanh nghiệp trong các đơn vị kinh tế tư nhân; phân loại đối tượng cụ thể để có những giải pháp phù hợp đối với doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng và doanh nghiệp chưa có đảng viên, nhưng có tổ chức công đoàn; trong đó đặc biệt chú trọng công tác  phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; nghiên cứu, linh hoạt, đơn giản hóa các khâu, các bước trong hồ sơ, thủ tục để kết nạp đảng viên. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, giải quyết nhiều việc làm cho lao động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thư viện video

thư viện hình ảnh

tủ sách pháp luật điện tử

No data was found

hỏi đáp pháp luật

No data was found
No data was found

liên kết

bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mọi công dân

thống kê truy cập

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY: