liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh

quangninh federation of labour

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

LĐLĐ TỈNH QUẢNG NINH – TẬP TRUNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, có tính sống còn trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ngay sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã triển khai xây dựng nghị quyết về đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2023 – 2028, tầm nhìn đến năm 2033.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XIV Công đoàn Quảng Ninh và chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn trong việc cụ thể hoá, triển khai các giải pháp quyết liệt về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp công đoàn, đặc biệt tập trung thực hiện trong Tháng Công nhân (tháng 5), tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS (tháng 7); Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở cấp tỉnh giai đoạn 2023 – 2028, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cấp tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp làm việc tại các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đánh giá đúng thực trạng, khó khăn, vướng mắc, ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và bàn các giải pháp để khắc phục, thực hiện tốt việc phát triển đoàn viên, thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

 Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Đông Triều về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các LĐLĐ cấp huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung nhiệm vụ phù hợp với cấp mình; thành lập hoặc kiện toàn bổ sung Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cấp huyện, ngành; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kết hợp kiểm tra với khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp, lao động; triển khai đồng bộ các giải pháp để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp Tháng công nhân, qua đó tuyên truyền, thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam…

LĐLĐ thành phố Hạ Long tổ chức lễ ra mắt 09 CĐCS và ký kết Thoả ước Lao động tập thể năm 2024

Liên đoàn Lao động huyện Vân Đồn tổ chức Hội nghị ra mắt CĐCS và ký kết Thoả ước lao động tập thể năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn đã thành lập 41 CĐCS (đạt 58% kế hoạch), kết nạp 7.965 đoàn viên (đạt 66% kế hoạch), nhiều đơn vị đã đạt trên 50% kế hoạch năm, tiêu biểu một số đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2024. Bên cạnh những kết quả đó, vẫn còn một số đơn vị chưa ưu tiên, tập trung giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nên chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch được giao chưa cao.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2024, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là phát huy có hiệu quả công tác phối hợp, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng như Bảo hiểm, Lao động, Thuế… trong kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, rà soát, thống kê nắm chắc tình hình doanh nghiệp, lao động. Tiếp tục đổi mới, linh hoạt các hình thức tiếp cận, tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên, nhóm lao động nòng cốt tham gia vào hoạt động công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, nhằm góp phần thu hút, tập hợp đông đảo người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn; có giải pháp củng cố, kiện toàn, sắp xếp CĐCS hoạt động yếu kém, CĐCS không còn đoàn viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tạo tiền đề khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực năng nổ hơn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024 đã đặt ra.

Thư viện video

thư viện hình ảnh

tủ sách pháp luật điện tử

No data was found

hỏi đáp pháp luật

No data was found
No data was found

liên kết

bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mọi công dân

thống kê truy cập

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY: