liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh

quangninh federation of labour

XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nươc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Người cho rằng muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém, lựa chọn cán bộ là khâu đầu tiên nhưng quyết định đến thành quả cuối cùng. Bác nói về cán bộ công đoàn: “Công đoàn muốn mạnh cần có cán bộ công đoàn tốt”, “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn đoàn tốt”.

Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”. Đây là một trong những khâu đột phá của Công đoàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Đ/c Bùi Minh Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Tỉnh trao Giấy chứng nhận hoàn thành Lớp đào tạo Chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước khoá XVI

Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, thực hiện Chương trình 1563/CTr-TLĐ ngày 09/10/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về “Xây dựng chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”, trong những năm qua, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai trong phạm vi cấp mình; chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động dành thời gian, nguồn lực, kinh phí thoả đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất của cấp uỷ, chính quyền, chuyên môn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đổi mới hình thức tập huấn cán bộ theo hướng cụ thể, theo đối tượng, gắn với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động của từng thời kỳ, tập trung vào những nội dung trọng tâm để tập huấn; thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, chính sách mới, quy định mới cho đội ngũ giảng viên kiêm chức; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, tập huấn phù hợp với từng đối tượng cán bộ.

Theo số liệu thống kê, số lượng cán bộ công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn lao động tỉnh (từ tổ phó công đoàn trở lên) là 12.675 người, trong đó cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước có 4.052 người. Đa số cán bộ công đoàn cơ sở đã được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ hoạt động công đoàn (đạt 91,6%), nhiều đồng chí đã được tham gia các Lớp đào tạo nghiệp vụ chủ tịch công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; phần lớn cán bộ CĐCS có trình độ, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, có một bộ phận cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt là cán bộ CĐCS ở khu vực ngoài nhà nước  còn hạn chế về trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm hoạt động công đoàn, chưa am hiểu về pháp luật lao động, công đoàn, chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động.

Trong giai đoạn tới, trước yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đủ về số lượng, vững kiến thức, thông thạo nghiệp vụ và nhiệt huyết với công việc, các cấp công đoàn cần triển khai một số nội dung, giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn các cấp về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Cần nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của cán bộ CĐCS với phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn.

Thứ hai, tiếp tục quan tâm lựa chọn đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là chủ tịch CĐCS thực sự là thủ lĩnh của tập thể lao động; có năng lực tập hợp quần chúng; có tác phong liên hệ mật thiết với đoàn viên, người lao động; có kỹ năng tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động, để giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động; có bản lĩnh dám đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Thứ ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đặc biệt là hình thức tự đào tạo và đào tạo trực tuyến để tạo điều kiện cho cán bộ CĐCS có thể tiếp cận các chương trình đào tạo một cách thuận lợi, dễ dàng nhằm nâng cao năng lực; kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với từng loại hình CĐCS.

Thứ tư, cần hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn theo hướng dựa vào tập thể, có chính sách hợp lý để hỗ trợ cán bộ công đoàn khi bị người sử dụng lao động sa thải do đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công đoàn cơ sở; Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách đối với cán bộ công đoàn, tập trung vào việc xây dựng chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp. Có các hình thức ghi nhận những cống hiến của họ; các chính sách ưu đãi trong đào tạo, bồi dưỡng; các hình thức động viên khen thưởng nhằm tạo động lực để cán bộ công đoàn phấn đấu, làm việc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa là khâu đột phá, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, là nhân tố quyết định để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn các cấp; là động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Quảng Ninh. Xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Ninh vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng bộ tỉnh; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ công nhân, người lao động; giữ vững và phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Vùng mỏ hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị thế của Công đoàn Quảng Ninh là trung tâm tập hợp, đoàn kết của đội ngũ công nhân và người lao động.

Thư viện video

thư viện hình ảnh

tủ sách pháp luật điện tử

No data was found

hỏi đáp pháp luật

No data was found
No data was found

liên kết

bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mọi công dân

thống kê truy cập

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY: