liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh

quangninh federation of labour

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hà

– Chức vụ: Trưởng ban

– Điện thoại: (0203) 3655.808

– Email:

Đồng chí: Bùi Anh Đức

– Chức vụ: Phó ban

– Điện thoại: (0203) 3655.808

– Email:

 

Đồng chí: Bùi Thị Xuân Tân

– Chức vụ: Chuyên viên

– Điện thoại: (0203) 3655.808

– Email:

 

Đồng chí: Tăng Đức Ngỗi

– Chức vụ: Chuyên viên

– Điện thoại: (0203) 3655.808

– Email

Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hậu

– Chức vụ: Chuyên viên

– Điện thoại: (0203) 3655.808

– Email:

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

(1) Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.

(2) Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và Công đoàn theo yêu cầu của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

(3) Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động hội nghị cán bộ công chức, đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.

(4) Chủ trì và phối hợp với các ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn.

(5) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên; hội đồng hoà giải cơ sở; những biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động.

(6) Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban Tổ chức – Kiểm tra tham mưu giúp ban thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.

(7) Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

(8) Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Thư viện video

thư viện hình ảnh

tủ sách pháp luật điện tử

No data was found

hỏi đáp pháp luật

No data was found
No data was found

liên kết

bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mọi công dân

thống kê truy cập

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY: