liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh

quangninh federation of labour

Tin nóng

Khảo sát, đánh giá Phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 02 năm (2022 – 2023)

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 – 2026; Hướng dẫn số 59/HD-LĐLĐ ngày 15/7/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai Phong trào Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong 02 ngày 10 và 11/4/2024 Đoàn khảo sát, đánh giá Phong trào Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 02 năm (2022 – 2023) do đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tại một số địa phương: Đầm Hà, Đông Triều, Hạ Long và đơn vị cơ sở trực thuộc.

Tham gia đoàn khảo sát có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các Ban của LĐLĐ tỉnh, cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh. Về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ cấp huyện; đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện và đại diện lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị được khảo sát.

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh,Trưởng đoàn khảo sát, phát biểu chỉ đạo tại LĐLĐ thành phố Hạ Long.

Với mục tiêu tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 – 2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCC,VC, NLĐ); đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất; góp phần triển khai xây dựng văn hóa tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nâng cao đời sống văn hóa của  CBCC,VC, NLĐ. Ngay sau khi có hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ tỉnh đã khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể trong các cấp Công đoàn triển khai thực hiện phong trào Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2022 – 2026.

Đoàn khảo sát làm việc tại LĐLĐ thị xã Đông Triều

Khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, Đoàn khảo sát đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện phong trào 2 năm (2022 – 2023). Việc phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong việc triển khai, đăng ký phong trào giai đoạn 2 năm; việc tự chấm điểm kết quả từng năm và hồ sơ gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn… được các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của các cấp công đoàn. Các tiêu chuẩn đặt ra được các đơn vị chấm điểm một cách trung thực, khách quan và phản ánh đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công đoàn từng năm  của đơn vị như: Tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của CBCC,VC, NLĐ; Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiêu chuẩn xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn khảo sát làm việc tại LĐLĐ huyện Đầm Hà

Tại các địa phương, Đoàn khảo sát đánh giá cao việc phối hợp giữa LĐLĐ với Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện. Việc bám sát chỉ đạo Phong trào của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và LĐLĐ tỉnh được địa phương cụ thể hóa và phối hợp thực hiện cơ bản đạt yêu cầu đặt ra như: việc tổng hợp đăng ký, bảng chấm điểm của cơ sở, phối hợp thẩm định hồ sơ; việc triển khai sâu rộng, lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế với sự tích cực phát động phong trào của Ban Chỉ đạo địa phương, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn của các cấp công đoàn, Đoàn khảo sát nhận thấy việc thực hiện Phong trào vẫn còn có những khó khăn như: Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến phong trào đặc biệt là khối doanh nghiệp, do vậy tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký đạt thấp so với chỉ tiêu đặt ra; việc gửi bảng chấm điểm về LĐLĐ cấp trên của CĐCS còn chậm so với thời gian quy định; việc tổng hợp, phối hợp thẩm định vẫn còn có nơi thực hiện chưa hiệu quả.

Đoàn khảo sát làm việc tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh

Đến thời điểm này, LĐLĐ tỉnh đã nhận được 440 hồ sơ của cơ sở (chưa tính các đơn vị khối trường học) đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2 năm (2022-2023). Căn cứ hồ sơ đề nghị của Ban Chỉ đạo cấp huyện và biên bản kiểm tra, kết quả thẩm định, LĐLĐ tỉnh sẽ tổng hợp xét duyệt, trình các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào cấp tỉnh và sau đó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ký quyết định và Giấy công nhận giai đoạn 02 năm (2022-2023) cho “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Trong thời gian tiếp theo để Phong trào được triển khai có hiệu quả, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch giai đoạn đã đề ra, các cấp công đoàn cần tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa Phong trào đến cơ sở; LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp Ban chỉ đạo phong trào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cấp tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát theo kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo phong trào, đồng thời giám sát việc đăng ký, bình xét, đề nghị công nhận danh hiệu trên địa bàn toàn tỉnh.

Thư viện video

thư viện hình ảnh

tủ sách pháp luật điện tử

No data was found

hỏi đáp pháp luật

No data was found
No data was found

liên kết

bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mọi công dân

thống kê truy cập

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY: