liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh

quangninh federation of labour

HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG – CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Hội nghị giao ban phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

Ngày 11/01/2024 tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị giao ban phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Dự chủ trì Hội nghị có các đồng chí Tô Xuân Thao, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng. Dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban chuyên đề, đại diện lãnh đạo các đơn vị kinh tế sự nghiệp của 3 tỉnh, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn khởi trước tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; tích cực, hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước…Tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đoàn viên, CNVCLĐ. Trong nước, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá hàng tiêu dùng, thực phẩm, giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực của các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi:

(1) Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028;

(2) Hỗ trợ 405.582 CNLĐ khó khăn với số tiền 166,689 tỷ đồng;

(3) Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát 765 cuộc;

(4) Tổ chức 312 cuộc tuyên truyền về vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, pháp luật lao động, Luật ATVSLĐ, Luật Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chính sách lao động nữ cho trên 24.600 người;

(5) Ký mới TULĐTT đạt từ 102-316% so với chỉ tiêu giao;

(6) Tổ chức thành công Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với nhiều nội dung phong phú, thiết thực;

(7) Phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với trên 2.000 cử tri là CNVCLĐ; Tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức chương trình đối thoại với CNLĐ trả lời 20 nhóm vấn đề liên quan đến CNVCLĐ;

(8) Công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ được triển khai hiệu quả với 95% đoàn viên, CNVCLĐ được quán triệt, học tập và nâng cao trình độ;

(9) Có 277.239 sáng kiến “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” được đăng nhập đạt từ 128-320 KH giao;

(10) Thành lập mới 756 CĐCS, phát triển 90.628 đoàn viên;

(11) Giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp 15.868 đoàn viên ưu tú vào Đảng;

(12) có 81,5 – 100% các CĐCS ngoài nhà nước thành lập Ban Nữ công;

(13) Thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt từ 100-104%;

(14) Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 6.270 cuộc…

Đặc biệt, trong năm 2023 các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố đã quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển đoàn viên, thành lập mới tổ chức đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là thực hiện Chủ đề năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hải Phòng và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, xây dựng nhiều giải pháp để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức triển khai, nghiêm túc Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đ/c Đoàn Hữu Quyết, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra  LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều mặt của đời sống kinh tế – xã hội và ảnh hưởng trực tiếp tới phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Một số chỉ tiêu do công đoàn các cấp đề ra chưa triển khai thực hiện được theo đúng tiến độ; trong công tác tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại: Chất lượng hoạt động của một số CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa cao, chưa rõ nét vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ; Còn nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, trốn đóng BHXH, không nộp kinh phí công đoàn, không phối hợp, tạo điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, kết quả thu kinh phí công đoàn qua tài khoản CĐVN còn hạn chế; Việc phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động của nhiều doanh nghiệp còn chậm; Một số CĐCS chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng, việc tổ chức các phong trào thi đua chưa được duy trì thường xuyên, còn nặng về hình thức, hiệu quả chưa cao.

Năm 2024, năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được phát triển mạnh mẽ, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được thực thi tạo ra sự thay đổi lớn về lao động, việc làm và quan hệ lao động, làm thay đổi môi trường hoạt động, đối tượng tập hợp và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2023; căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố, chủ đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Tập trung triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Ban Thường vụ LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố đã tập trung xác định tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị trong năm 2024.

Thư viện video

thư viện hình ảnh

tủ sách pháp luật điện tử

No data was found

hỏi đáp pháp luật

No data was found
No data was found

liên kết

bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mọi công dân

thống kê truy cập

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY: